IMG_2573.JPG
Szigeti-Varga Kinga

pszichológus

Harmóniában élni önmagunkkal az egészséges lelki élet egyik alappillére. Ehhez szükségünk
van arra, hogy minél jobban megismerjük önmagunkat, az emberi viselkedés és gondolkodás
mozgatórugóit, melyek építik a személyiségünket, mely által egy teljesebb boldogabb életet
élhetünk.


Okleveles pszichológusi végzettségemet Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen
szereztem, tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon. Ezután a Hospice Alapítványnál a
már nem gyógyítható betegeknek nyújtottam pszichológiai támogatást a betegségek
folyamatában, a betegségekkel való szembesülésben, a krízis feldolgozásában.
Majd Londonban a Certitude alapítványnál mentálhigiénés programok szervezésében vettem
részt. Ezt követően Európai Uniós projektben több mint 1600 tanácsadást végeztem. A
hozzám fordulókat a következőkben segítettem: a munkavállalást elősegítő vagy akadályozó
pszichés problémákban, életvezetési nehézségekben, párkapcsolati problémákban, az
erőforrások feltárásában, motivációjuk megerősítésében, a célok megfogalmazásában,
személyiségük fejlődésében támogattam. Fontosnak tartom, hogy folyamatosan képezzem
magam, és a lehető legjobb tudásom szerint segítsek.


Jelenleg az ELTE tanácsadó szakpszichológus képzésén veszek részt krízis szakirányon.
Hiszem, hogy minden válság a változáshoz való viszonyunkat mutatja meg és magában
hordozza a fejlődés lehetőségét. Módszerben az Adleri Individuálpszichológiai (IP)
megközelítés áll közel hozzám. Adler szerint „az egyén minden erejével arra törekszik, hogy
az embertársaival való együttélés összefüggéseit keresse, s azon belül saját biztonságát
megtalálja”.